என்றால் என்ன..?

சந்தைப்படுத்தல் என்றால் என்ன? சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கருக்கள்...

சந்தைப்படுத்தலும் விற்பனையும் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கருக்கள் பற்றிய கட்டுரை விளக்கம்

சந்தைப்படுத்தல் என்றால் என்ன? கட்டுரை -01

சந்தைப்படுத்தல் என்றால் என்ன? மற்றும் அதன் முக்கியத்துவங்கள் பற்றிய விளக்க கட்டுரை

பணநிரம்பல் என்றால் என்ன?

இலங்கையின் பணநிரம்பலும் பொருளாதார பின்னடைவும்

what is non obvious relationship awareness (NORA)? நோரா...

நோரா (Nora) பற்றிய அறிமுக கட்டுரை

பேரிணப் பொருளாதாரம் என்றால் என்ன?

பேரிணப் பொருளாதார அறிமுகம்

தரவு சுரங்கம்/தரவு செயலாக்கம் என்றால் என்ன? -What is DATA...

 வளர்ந்து வருகின்ற இன்றைய தகவல் தொழில்நுட்ப யுகத்தில் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்வேறு துறையினர்கள் தமது செயற்பாடுகளினை...

எப்படி கூகிள் நமது தரவை(data, MB) பணமாக மாற்றுகிறது?

கூகுள் தான் இன்றைய மிகப்பெரிய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்! அதற்கு காரணம் நாம் தான்! ஆம் கூகிளின் சேவைகளை பயன்படுத்தும் நாம்தான் முக்கிய...

புள்ளப்பூச்சி என்றால் என்ன?

பிள்ளைப்பூச்சி என்பதே புள்ளப்பூச்சியாக மருவியது என்ற தவறான கருத்தே பலராலும் நம்பப்படுகிறது. ஆனால் உண்மை அர்த்தம் அதுவல்ல. அதனை கீழ்க்காணும்...

வண்ணாத்துப்பூச்சி விளைவு உண்மையா? | Butterfly Effect

பட்டாம்பூச்சி விளைவு என்றால் என்ன.? உலகில் எங்கோ ஒரு மூலையில் ஒரு பட்டாம்பூச்சி தன்னுடைய சிறகுகளை படபடத்துக்கொள்வதன் விளைவாக மறுமூலையில்...

மூலதனச் சந்தை என்றால் என்ன?

இலங்கையில் தொழிற்படும் மூலதனச் சந்தைகள் பற்றிய ஓர் அலசல்

நம்மைப்பற்றிய சுய சிந்தனைகள் என்றால் என்ன.? | சுயத்தை எவ்வாறு...

எவ்வாறு சுய எண்ணம் ஒழுங்கமைக்கப்படுகின்றது. எவ்வாறு சுய எண்ணம் கட்டியெழுப்பப்படும் அல்லது அழிக்கப்படும்? சிறந்த சுய மரியாதைக்கான நன்மைகள்...

வேலைக்கமர்த்தல் (staffing) என்றால் என்ன?

வேலைக்கமர்த்தல், ஆளெடுத்தல் வரைவிலக்கணங்கள்

நுகர்வோன் சந்தை சமநிலை என்றால் என்ன?

நுகர்வோர் சமநிலையை விளக்குவதற்கு குறைந்து செல்லும் எல்லைப்பயன்பாட்டு விதி எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படலாம்?

க்ரிஞ்ச் என்றால் என்ன?

திரைப்படத்தை அல்லது திரைப்படத்தில் வரும் காட்சிகளை "கிரிஞ்ச்" வகை என சொல்வதன் காரணம் என்ன??

தற்கொலை வாசகம் என்றால் என்ன? | what is the suicide clause

ஆயுள் காப்புறுதியில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள நபந்தனைகளுள் மக முக்கியமானது தற்கொலை வாசகம் (suicide clause) ஆகும்

காப்புறுதி தத்துவம் என்றால் என்ன?. Principles of insurance

காப்புறுதித் தத்துவங்கள் (Principles of Insurance) காப்புறுதி தத்துவங்களுக்கு இணங்கவே காப்புறுதி செயற்படுகின்றது.

காப்புறுதி என்றால் என்ன?

காப்புறுதியின் வரைவிலக்கணம் மற்றும் காப்புறுதியின் சட்டப்பிரிவுகள்.

சாந்தி முகூர்த்தம் என்றால் என்ன...???

முதல் இரவுக்கு சாந்தி முகூர்த்தம் என்ற பெயர் ஏன்?

260678995
google-site-verification=7RpD8saYg0uaLPw-2B0ul2-egYmERn4K2MPwWT82zZs