தரவு சுரங்கம்/தரவு செயலாக்கம் என்றால் என்ன? -What is DATA MINING

 வளர்ந்து வருகின்ற இன்றைய தகவல் தொழில்நுட்ப யுகத்தில் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்வேறு துறையினர்கள் தமது செயற்பாடுகளினை வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்க  தரவுகளை முகாமை செய்வது மிக அவசியானதொன்றாக கருதப்படுகிறது. நிறுவனங்கள் தமது செயற்பாட்டின் மூலம் தொடர்ந்தும் பல தரவுகளை சேமித்து கொள்பவையாக காணப்படுகின்றன. அவ்வாறு சேமித்து வைக்கப்படுகின்ற தகவல்களை பயனுறுதி மிக்க தகவலாக மாற்றியமைப்பதில் தரவு சுரங்கம் எனும் செயற்பாடு முன்னிலை வகிக்கின்றது.

தரவு சுரங்கம்/தரவு செயலாக்கம்  என்றால் என்ன? -What is DATA MINING

வரைவிலக்கணம்


தரவு சுரங்கமானது சிறந்த தரவு தொகுதியை இனங்காண்பதற்காக பெரிய தரவு தொகுப்புகளுக்குள் காணப்படும் முரண்பாடுகள், மற்றும் தேவையற்ற தரவுகளை கண்டறியும் செயல்முறையாகும். 
இங்கு பரந்த அளவிலான நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இதன் மூலம் நிறுவனத்தின் வருவாயை அதிகரிக்கவும், செலவுகளைக் குறைக்கவும், வாடிக்கையாளர் உறவுகளை மேம்படுத்தவும், அபாயங்களைக் குறைக்கவும் இந்த தகவலைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள முடிகின்றது.
தரவுச் சுரங்கத்தின் முக்கிய குறிக்கோளானது “ஒரு தரவுத் தொகுப்பிலிருந்து தகவல்களை (புத்திசாலித்தனமான முறைகளுடன்) பிரித்தெடுப்பதற்கும், மேலும் பயன்பாட்டிற்கான தகவல்களை புரிந்துகொள்ளக்கூடிய கட்டமைப்பாக மாற்றி முகாமை தீர்மானங்களை மேற்கொள்ள பொருத்தமான தகவல்களை வழங்குதல்” ஆகும். 

தரவு சுரங்கம் (செயலாக்கம்) ஏன் முக்கியமானது?


• தரவுச் செயலாக்கம் என்பது அந்தத் தரவின் நுண்ணறிவுகளையும் சிறு விடயங்களையும் அடையாளம் காணும் பொருட்டு பெரிய அளவிலான தரவைக் கைப்பற்றும் செயல்முறையாகும். இப்போதெல்லாம், தரவுத் துறையின் தேவை மிக வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது, இது தரவு ஆய்வாளர்கள் மற்றும் தரவு விஞ்ஞானிகளுக்கான தேவையிiனையும் அதிகரித்துள்ளது.


• இந்த நுட்பத்தின் பயன்படுத்தி நாங்கள் தரவை பகுப்பாய்வு செய்து, பின்னர் அந்த தரவை அர்த்தமுள்ள தகவல்களாக மாற்றுகிறோம். இது ஒரு நிறுவனத்தில் துல்லியமான மற்றும் சிறந்த முடிவுகளை எடுக்க வணிகத்திற்கு உதவி புரிகின்றது. தரவுச் செயலாக்கமானது ஸ்மார்ட் சந்தை முடிவை மேம்படுத்துவதற்கும், துல்லியமான பிரச்சாரங்களை நடத்துவதற்கும், கணிப்புகளைச் செய்வதற்கும் மேலும் பலவற்றிற்கும் உதவுகிறது.


• தரவுச் செயலாக்கத்தின் உதவியுடன், வாடிக்கையாளர் நடத்தைகள் மற்றும் அவற்றின் நுண்ணறிவுகளை நாங்கள் பகுப்பாய்வு செய்யலாம். இது பெரும் வெற்றி மற்றும் தரவு சார்ந்த வணிகத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.

தரவு சுரங்கம் செயல்முறையின் முக்கிய படிமுறைகள்


தரவு சுரங்க செயல்முறையானது பின்வரும் 6 படிமுறைகளை கொண்டுள்ளது.

1. தேவை சேகரிப்பு
தரவுச் செயலாக்கத் திட்டங்கள் தேவை சேகரிப்பு மற்றும் புரிதலுடன் தொடங்குகின்றன. தரவு சுரங்க ஆய்வாளர்கள் அல்லது பயனர்கள் விற்பனையாளர் வணிக முன்னோக்குடன் தேவை அளவை வரையறுக்கின்றனர். நோக்கம் வரையறுக்கப்பட்டவுடன், நாங்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்கிறோம்.
2. தரவு ஆய்வு
இந்த கட்டத்தில், தரவு சுரங்க வல்லுநர்கள் தேவை அல்லது திட்டத்தை சேகரித்து, மதிப்பீடு செய்து ஆராய்கின்றனர். வல்லுநர்கள் பிரச்சினைகள், சவால்களைப் புரிந்துகொண்டு அவற்றை மெட்டாடேட்டாவாக மாற்றுகிறார்கள். இந்த கட்டத்தில், தரவு வடிவங்களை அடையாளம் காணவும் மாற்றவும் தரவு சுரங்க புள்ளிவிவரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
3. தரவு ஏற்பாடுகள்
தரவு சுரங்க வல்லுநர்கள் மாடலிங் படிக்கு தரவை அர்த்தமுள்ள தகவல்களாக மாற்றுகிறார்கள். அவர்கள் நுவுடு செயல்முறையைப் பயன்படுத்துகின்றனர் - பிரித்தெடுத்தல், உருமாற்றம் மற்றும் சுமை. புதிய தரவு பண்புகளை உருவாக்குவதற்கும் அவை பொறுப்பு. தரவுத் தொகுப்புகளின் பொருளை மாற்றாமல் கட்டமைப்பு வடிவத்தில் தரவை வழங்க இங்கு பல்வேறு கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
4. மாடலிங்
தரவின் முழுமையான செயலாக்கத்தில் இது முக்கிய பங்கு வகிப்பதால் தரவு வல்லுநர்கள் இந்த நடவடிக்கைக்கு தங்கள் சிறந்த கருவிகளை வைக்கின்றனர். தரவை பொருத்தமான முறையில் வடிகட்ட அனைத்து மாடலிங் முறைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மாடலிங் மற்றும் மதிப்பீடு ஆகியவை தொடர்புடைய படிகள் மற்றும் அளவுருக்களை சரிபார்க்க ஒரே நேரத்தில் பின்பற்றப்படுகின்றன. இறுதி மாடலிங் முடிந்ததும் இறுதி முடிவு தரம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
5. மதிப்பீடு
வெற்றிகரமான மாடலிங் செய்த பிறகு இது வடிகட்டுதல் செயல்முறை. விளைவு திருப்திகரமாக இல்லாவிட்டால், அது மீண்டும் மாதிரிக்கு மாற்றப்படும். இறுதி முடிவில், விற்பனையாளருடன் தேவை மீண்டும் சரிபார்க்கப்படுகிறது, எனவே எந்த புள்ளியும் தவறவிடப்படவில்லை. தரவு சுரங்க வல்லுநர்கள் முழுமையான முடிவை இறுதியில் தீர்மானிக்கிறார்கள்.
6. வரிசைப்படுத்தல்
இது முழுமையான செயல்முறையின் இறுதி கட்டமாகும். வல்லுநர்கள் தரவுகளை விரிதாள்கள் அல்லது வரைபடங்கள் வடிவில் விற்பனையாளர்களுக்கு வழங்குகிறார்கள்.


யார் இதைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்? அதன் மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகள்


தரவு சுரங்கமானது பல்வேறு தொழில்கள் மற்றும் துறைகளில் பகுப்பாய்வு முயற்சிகளின் முக்கியமானதொன்றாக காணப்படுகின்றது.

தொலைத்தொடர்பு, ஊடகம் மற்றும் தொழில்நுட்பம்
அதிக சுமை கொண்ட சந்தையில் போட்டி இறுக்கமாக இருக்கும் போது, பதில்கள் பெரும்பாலும் உங்கள் நுகர்வோர் தரவுகளுக்குள் இருக்கும். தொலைதொடர்பு, ஊடகம் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் தரவின் மலைகளைப் புரிந்துகொள்ள பகுப்பாய்வு மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தலாம், வாடிக்கையாளர் நடத்தையை கணிக்கவும், அதிக இலக்கு மற்றும் பொருத்தமான பிரச்சாரங்களை வழங்கவும் உதவுகின்றன.
• காப்புறுதி
பகுப்பாய்வு அறிவோடு, காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மோசடி, இணக்கம், இடர் முகாமைத்துவம் மற்றும் வாடிக்கையாளர் பற்றாக்குறை தொடர்பான சிக்கல்களை தீர்க்க முடியும். நிறுவனங்கள் வணிக சுரங்கங்களில் தயாரிப்புகளை பயன்படுத்தி மிகவும் திறம்பட விலை நிர்ணயம் செய்வதற்கும், தற்போதுள்ள வாடிக்கையாளர் தரத்திற்கு ஏற்ப தயாரிப்புகளை வழங்குவதற்கான புதிய வழிகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்கும் தரவு சுரங்க நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன.
• கல்வி
மாணவர் முன்னேற்றத்தின் ஒருங்கிணைந்த, தரவு சார்ந்த பார்வைகளுடன், கல்வியாளர்கள் வகுப்பறையில் காலடி வைப்பதற்கு முன்பு மாணவர்களின் செயல்திறனைக் கணிக்க முடியும் - மேலும் அவற்றை நிச்சயமாக வைத்திருக்க தலையீட்டு உத்திகளை உருவாக்கலாம். தரவுச் செயலாக்கம் கல்வியாளர்களுக்கு மாணவர்களின் தரவை அணுகவும், சாதனை நிலைகளை கணிக்கவும் மற்றும் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும் மாணவர்கள் அல்லது மாணவர்களின் குழுக்களை சுட்டிக்காட்டவும் உதவுகிறது.
• உற்பத்தி
சிக்கல்களை முன்கூட்டியே கண்டறிதல், தர உத்தரவாதம் மற்றும் பிராண்ட் ஈக்விட்டியில் முதலீடு செய்வது போன்ற தேவைகளை முன்னறிவிப்புகளுடன் விநியோக திட்டங்களை சீரமைப்பது அவசியம். உற்பத்தியாளர்கள் உற்பத்தி சொத்துக்களின் உடைகளை கணிக்க முடியும் மற்றும் பராமரிப்பை எதிர்பார்க்கலாம், இது நேரத்தை அதிகப்படுத்தலாம் மற்றும் உற்பத்தி வரிசையை அட்டவணையில் வைத்திருக்க முடியும்.
• வங்கி
தானியங்கு வழிமுறைகள் வங்கிகள் தங்கள் வாடிக்கையாளர் தளத்தையும் நிதி அமைப்பின் மையத்தில் உள்ள பில்லியன் கணக்கான பரிவர்த்தனைகளையும் புரிந்துகொள்ள உதவுகின்றன. தரவுச் செயலாக்கம் நிதிச் சேவை நிறுவனங்களுக்கு சந்தை அபாயங்களைப் பற்றிய சிறந்த பார்வையைப் பெறவும், மோசடியை விரைவாகக் கண்டறியவும், ஒழுங்குமுறை இணக்கக் கடமைகளை நிர்வகிக்கவும் மற்றும் அவர்களின் சந்தைப்படுத்தல் முதலீடுகளில் உகந்த வருவாயைப் பெறவும் உதவுகிறது.

• சில்லறை
பெரிய வாடிக்கையாளர் தரவுத்தளங்கள் மறைக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர் நுண்ணறிவைக் கொண்டுள்ளன, அவை உறவுகளை மேம்படுத்தவும், சந்தைப்படுத்தல் பிரச்சாரங்களை மேம்படுத்தவும் மற்றும் விற்பனையை முன்னறிவிக்கவும் உதவும். மிகவும் துல்லியமான தரவு மாதிரிகள் மூலம், சில்லறை நிறுவனங்கள் அதிக இலக்கு பிரச்சாரங்களை வழங்க முடியும் - மேலும் வாடிக்கையாளருக்கு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சலுகையைக் கண்டறியவும்.


முடிவுரை
தரவுகளிலிருந்து சரியான தகவல்களைப் பெற அதிக நேரம் எடுக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆகையால், உங்கள் வணிகத்தை விரைவாக வளர்த்த பிறகு, துல்லியமான மற்றும் விரைவான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது, இது கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை சரியான நேரத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
இந்த தொழில்நுட்பம் சார்ந்த உலகில் தரவு சுரங்கம் வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில் ஆகும். இப்போதெல்லாம் ஒவ்வொருவரும் பயனுள்ள மற்றும் துல்லியமான தகவல்களைப் பெறுவதற்கு தங்களின் தரவை சரியான முறையிலும் சரியான அணுகுமுறையிலும் பயன்படுத்த வேண்டும்