Tag: Etho solla

Padal Varigal

ஏதோ சொல்ல... முருங்கக்காய் சிப்ஸ் பாடல் வரிகள்

சாந்தனு அதுல்யா நடிப்பில் உருவான முருங்கக்காய் சிப்ஸ் திரைப்படத்திலிருந்து சித்ஶ்ரீராம் பாடிய ஏதோ சொல்ல பாடல் வரிகள்